Nimbalkar Talim Mandal Sarvajanik Ganeshotstav, Pune

Honorable Trustees

  Shri Balasaheb alias Heramb Dhondiba Jadhav (Chairman)

  Shri Suresh Mahadev Pawar (Executive Director)

  Shri Shashikant Mahadev Golande

  Shri Vasantrao alias Bandopant Karpe

  Shri Dattatray Bapusaheb Gorade

  Shri Ashok Dattatray Mankar

  Shri Prakash Moreshwar Likhite

  Adv. Shri Charuchandra Chintamani Bhide (Legal Advisor)

  Shri Nandkumar Bapusaheb Gorade (Special Advisor)